Vrienden Dorpshuis De Twee Marken

Waarom dit initiatief?

Er is onrust over de toekomst van het dorpshuis. De eindgebruikers (de inwoners van Maarn en Maarsbergen) willen goed ge─źnformeerd zijn en betrokken worden bij de plannen voor en rondom het dorpshuis. Dat gebeurt nu niet. Dat kan en moet anders. Onze vereniging in oprichting wil helpen bij een volwassen en open communicatie. We zullen alle Vrienden actief informeren en een goed tweerichtingsverkeer met alle betrokken partijen bevorderen.

Wat willen we bereiken?

Dat betrokken inwoners serieus genomen worden als belangrijke partij bij de planvorming. De dorpshuisfunctie, een laagdrempelige openbare huiskamer waar alle generaties elkaar spelenderwijs kunnen ontmoeten en inspireren, is van belang gebleken voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen. De combinatie met de bibliotheek is ideaal. Die dorpshuisfunctie moet blijven en versterkt worden.

Op de bres voor een misschien te royaal gebouw met een gedateerd uiterlijk?

De Vrienden vechten niet per definitie voor behoud van het bestaande gebouw, maar voor behoud van de dorpshuisfunctie en voor een volwassen inbreng van eindgebruikers. We staan open voor creatieve en inspirerende impulsen voor een dorpse samenleving.

Wat gaat de vereniging Vrienden Dorpshuis doen?

Een plaats opeisen bij de planvorming en zorgdragen voor een goede communicatie tussen betrokken inwoners (de Vrienden)en de verschillende partijen die al betrokken zijn bij de plannen: gemeente, scholen, bestuur Stichting De Twee Marken. We doen dat in goed overleg met onder andere de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen.

Vriend worden?

Voor 10 euro per jaar ben u Vriend en steunt u ons doel; het behoud van een dorpshuis voor Maarn en Maarsbergen. Meldt u aan door een e-mail te sturen naar vriendendorpshuis.pm@gmail.com.

Bestuur & Contact

Marjolein Copier is voorzitter, Sytske Nicolai is secretaris en Jan Spilker is penningmeester. Nel ter Kuile, Agaath Pescher en Marjon Oosterhout zijn bestuursleden.

E-mail: vriendendorpshuis.pm@gmail.com

Ons rekeningnummer is: NL66RABO0141880961, vermeld Vrienden Dorpshuis De Twee Marken.

Nieuwsbrief

Vrienden informeren wij via onze nieuwsbrief. Die ontvangt u via de e-mail. Lees hier de meest recente nieuwsbrief.